De Gouden Greep; samen vieren van al het moois dat Loosdrecht te bieden heeft.

Het initiatief van De Gouden Greep is ontstaan vanuit een prijsvraag, als onderdeel van het Gebiedsakkoord de Oostelijke Vechtplassen.

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Het gebied heeft echter al lange tijd te kampen met flinke uitdagingen.

Met 21 partijen, onder leiding van de provincie Noord-Holland, is er een programma opgesteld om deze problemen aan te pakken. Het gaat daarbij om partijen als de overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers van het gebied. Er is een inventarisatie gemaakt van alle belangen en op basis daarvan is een programma opgesteld dat alle partners recht doet: het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Eind 2017 hebben alle 21 partijen het gebiedsakkoord ondertekend. Het akkoord heeft een looptijd van 10 jaar.

Bij de start van het gebiedsakkoord besloten de gezamenlijke partners op zoek te gaan naar een aansprekend icoon om de bijzondere waarden van de Oostelijk Vechtplassen te markeren. Daarvoor is een prijsvraag uitgeschreven. In de categorie bewoners en gebruikers koos de jury twee winnende ontwerpen uit. Eén daarvan is ‘De Gouden Greep’ geworden van Tries Scherpel. De Gouden Greep won daarbij ook de publieksprijs, misschien wel de belangrijkste prijs…. Vervolgens besloot de stuurgroep van het gebiedsakkoord zich in te spannen om voor het einde van de looptijd van het akkoord (2027) in ieder geval één van die prijswinnende ontwerpen te realiseren.

Inmiddels zijn er mensen van diverse achtergronden en organisaties betrokken bij het ontwikkelen van het idee naar een uitvoerbaar plan. Vanuit oa de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, Waternet, het Plassenschap en de watersport sector zijn er mensen die zich inzetten om tot een praktische realisatie te komen.

Dat heeft onder meer geresulteerd in het oprichten de Stichting De Gouden Greep op 14 februari 2023.

In het bestuur van de stichting zitten de initiatiefneemster Tries Scherpel als voorzitter, fondsenwerver-duizendpoot Wendela Sandberg als penningmeester en watersport vertegenwoordiger Michel Roché als secretaris. De Stichting heeft een BTW nummer en vraagt ANBI aan om te gaan fondsenwerven, we starten zodra we groen licht hebben van de Gemeente. De bestuursleden werken onbezoldigd, het beleidsplan vind je hier: Beleidsplan

IBAN NL48TRIO 0320 646 157 | KVK 89 25 85 92 | BTW 864926595B01

Stuwende kracht

Tries Scherpel is de stuwende kracht achter het idee van de Gouden Greep. Een eiland waar jong en oud weer kunnen genieten van het water en de natuur op een “ouderwetse” manier. De Gouden Greep ligt als een atol midden in het plassengebied en is omringd door rietkragen. Je kunt het alleen bereiken met de heen- en weer dienst of door aan te leggen met je eigen bootje aan een afmeerboei. Aan de noordkant ligt de speelnatuur. Een strand voor de jongsten, stapstenen door het water, een trekpontje van de ene wal naar de andere en materiaal om je eerste vlot te bouwen. Een grasveld voor een partijtje voetbal of een leuke voorstelling. Hier worden de nieuwe watersporters geboren die Loosdrecht van jongs af aan in hun hart sluiten. Er zijn kleinschalige activiteiten op het eiland zoals muziek, kleinkunst, theater, workshops en educatieve initiatieven. Het spotten van bijzondere vogels vanuit het riet. Het nuttigen van een gezond broodje tussendoor. En na een dag van waterpret en rust met de pont weer terug naar de vaste wal.

Oostelijke Vechtplassen

Een initiatief dat past in de plannen welke zijn ontwikkeld binnen oa het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zoals het integreren van natuur en recreatie en het her ontwikkelen van de eilanden in de Loosdrechtse Plassen.
Dat aansluit bij het plan “Het toekomstbeeld Loosdrechts Plassengebied 2030 wat oa als uitgangspunten heeft het creeren van een transitie richting een vitale recreatie sector en het ontwikkelen van het vrije tijds landschap.
En ook past in de visie Recreatie & Toerisme Noord Holland 2030 van de provincie waarbij men stelt dat de kwaliteit van natuur, landschap, cultuur en ondernemerschap zo goed mogelijk moet worden ingezet voor een duurzame toeristisch-recreatieve ontwikkeling.

Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting zijn het organiseren van activiteiten en het (mede) exploiteren van een eiland waarop natuurbeleving, spel, waterrecreatie met name voor kinderen, culturele activiteiten, voorstellingen, theater etc. mogelijk is, voor een zo breed mogelijk publiek.

Daarnaast onderneemt de stichting activiteiten voor het werven van fondsen en andere handelingen, in het belang van Loosdrecht in zijn algemeen en specifiek voor het eiland de Gouden Greep, waarbij de stichting geen winst beoogt te maken.

Geldelijke middelen bestaan o.a. uit giften, subsidies en legaten die uitsluitend worden aangewend tot verwezenlijking van de gestelde doelen.  We onderscheiden diverse sponsorcategorieën voor de mogelijkmakers en projectsponsors. We starten een crowdfunding met de buurt om het eigenaarschap van al het moois breed te houden. Wil je alvast  meer info, mail naar: bestuur@degoudengreep.org